2001 javascript plan

JavaScript

v41

JavaScript vs JAVA

Lär dig programmera genom att göra ett spel.

v40

Fortsätt på Codecademy.

Syntax if-sats

När du gjort if-sats gör du följande uppgifter:

quiz

move ball

När du är klar med en uppgift visar du för din lärare.

v39

Teori JavaScript

v34 - 38

Introduction to JavaScript, på Codecademy