2111 quiz if-sats

Om du inte redan har en mapp programmering skapar du en på din dator.

Hämta koden från GitHub.

Använd Git eller ladda ner zip-filen och packa upp den i mappen programmering.

I filen readme.md finns instruktionerna. Den kan läsas formaterad på GitHub.

Med Git blir det följande från mappen programmering:

  git clone https://github.com/karlsson0214/2011-quiz