4010 Installera Visual Studio mm

Installera Visual Studio Community 2017

Välj följande under workload: Universal Windows Platform development

Installera Argo UML