4071 reflektion 1

Reflektera över vad du har lärt dig. Beskriv för dig själv eller för en kamrat som varit sjuk under några lektioner.

Klassdiagram

Berätta om klassdiagram. Hur skrivs de? Vad betyder de olika delarna? o.s.v.

Objektdiagram

Berätta om objektdiagram. Vad visar de? Hur skrivs de?

Kod

Hur hänger koden ihop med klassdiagrammen? Utred.

Hur hänger koden ihop med objektdiagrammen? Utred.