0520 lärobok

Uppgiften görs i ett Word-dokument. Det är nog lämpligt att du använder samma rubriker som nedan. Om du vill strukturera din lärobok på ett annat sätt så kan du göra det.

Tänk dig att du skriver en lärobok i programmering för dig själv eller för en klasskamrat. Kodsnuttar och skärmdumpar från Greenfoot kan vara användbara. Observera att kod måste sättas i en monospaced font, till exempel courier.

Lämna in på Itslearning när du vill ha feedback.

Metoder

Skriv allt du vet om metoder. Nedan följer några konkreta frågor.

 1. Vad är en metod?
 2. Hur deklareras metoder? Berätta om huvud och kropp.
 3. Hur anropas metoder?
 4. Berätta om parametrar i deklaration och i anrop.
 5. Klassmetod
 6. Objektmetod

Variabler

Skriv allt du vet om variabler. Nedan följer några konkreta frågor.

 1. Vad är en variabel?
 2. Vad används den till?
 3. Hur används den?
 4. Vad finns det för olika sorters variabler? Vad har de för likheter? Vad skiljer dem åt?

Konstruktor

Skriv allt du vet om konstruktorn. Nedan följer några konkreta frågor.

 1. Vad används konstruktorn till?
 2. Hur skrivs den?
 3. Hur anropas den?

Klass och objekt

Skriv allt du vet om klasser och objekt. Nedan följer några konkreta frågor.

 1. Vad är en klass?
 2. Vad är ett objekt?
 3. Vilka delar består en klass av?
 4. Vad används objekt till?
 5. Hur hör klasser och objekt ihop?
 6. Hur ritas klassdiagram? Ge exempel.
 7. Hur ritas objektdiagram? Ge exempel.

Namngivningsregler

Hur bör klasser, variabler, metoder namnges? Beskriv utförligt.

Kodens struktur

indentering

Hur bör koden indenteras?

Kommentarer

Berätta allt om kommentarer.

 1. Hur kan koden kommenteras?
 2. Vad bör skrivas i kommenterar?

Kontrollstrukturer

if-sats

Berätta allt. Hjälpfrågor följer.

 1. Hur skrivs if-satser?
 2. Berätta om else?
 3. Berätta om else if?

while-slingor

Berätta allt. Hjälpfrågor följer.

 1. Hur skrivs while-slingor?
 2. Jämför med en if-sats. Vad är det för likheter och skillnader?

Datastrukturer

Till exempel klasserna List och ArrayList.

Hur används de? Ge kodexempel.

for-each-slinga

Hur stegar man igenom en lista med hjälp av en for-each-slinga. Ge kodexempel.