0642 objektvariabler 2

Lämplig att göra efter kapitel 4.

utmaning 1

Skriv koden för en klass som kan ge följande objekt.

: Bild

  • bredd 200
  • hojd 150

utmaning 2

Skriv om koden så att den även kan ge följande objekt.

: Bild

  • bredd 400
  • hojd 300

: Bild

  • bredd 60
  • hojd 90

utmaning 3

Skriv en annan kod som kan ge objekten ovan.