0503 Lärobok efter kap 3

Objektmetoder

Hur anropas en objektmetod? Ge flera exempel på metodanrop.

Hur ser motsvarande metodhuvud ut?

Klassmetoder

Hur anropas en klassmetod? Ge flera exempel på metodanrop.

Hur ser motsvarande metodhuvud ut?

Binara jämförelseoperatorer

Visa hur man kan använda följande operatorer i en if-sats. Minst två exempel.

  <
  >
  <=
  >=
  ==
  !=

Unär operator

Vad betyder !? Hur kan det användas, ge exempel.