0101 egenskaper

Gör ett nytt scenario som kallas 101-egenskaper. Gör sedan följande.

Tips! Se längst ner på genomgång av kapitel 4.

klassen Sword

Välj vilken bild som helst. Låt det gå snabbt.

egenskaper (eng. field)

 1. strength - ska kunna innehålla ett heltal

 2. isMagic - håller ordning på om svärdet är magiskt

Ge egenskaperna lämpliga startvärden. Du väljer själv.

Klassdiagram följt av objektdiagram

Sword

 • private int strength
 • private boolean isMagic
 1. public void act()

Anropet new Sword(7, true); ger nedanstående objekt.

: Sword

 • strength 7
 • isMagic true

Objektdiagram visas ovan.

klassen Player

Välj vilken bild som helst. Låt det gå snabbt.

egenskaper (eng. field)

Lägg till följande egenskaper:

 1. name - ska kunna innehålla spelarens namn.

 2. health - ska innehålla ett heltal

 3. swordOne - ska kunna innehålla ett objekt av klassen Sword.

konstruktor

 1. Skapa ett objekt av klassen Sword och lägg det i swordOne.

 2. Låt konstruktorn ta en parameter som är spelarens namn. Låt egenskapen name få detta värde.

Klassdiagram följt av objektdiagram

Player

 • private String name
 • private int health
 • private Sword swordOne
 1. public void act()

Anropet new Player("Ada"); ger nedanstående objekt.

: Player

 • name "Ada"
 • health 8
 • swordOne ref. till obj. ovan

Objektdiagram visas ovan.