4021 klasser och objekt

Uppgift 1 - Picture House

Lärandemål

  • Veta vad en klass och ett objekt är.
  • Kunna läsa och rita klass- och objektdiagram.
  • Kunna skriva kod för att skapa objekt.
  • Kunna spara objekten i en variabel.
  • Kunna anropa metoder på objekten.

Uppgift 1A

Hämta kod och öppna Picture House i Visual Studio.

Du ska skriva kod i klassen Picture.

Skriv kod så att bilden nedan ritas. För att få programmet att rita din bild klickar du på start, i menyn längst upp. Ett fönster öppnas. Klicka på draw. Nu ritas din bild.

Visa för din lärare när du är klar.

Uppgift 1B

Rita ett objektdiagram som visar objekten som du har lagt till i Picture. För att kunna inspektera objektens värden gör du på följande vis.

  1. Sätt en breakpoint i slutet av metoden DrawImage i klassen Picture. Gör detta genom att klicka längst till vänster i kodfönstret.
  2. Klicka sedan på step over för att komma förbi den sista raden kod.
  3. Klicka debug > windows > locals, för att inspektera objektvariablerna i objekten.

Rita ett klassdiagram för klassen Circle.

Visa för din lärare när du är klar.

Uppgift 1C

Studera koden för klassen Circle.

Vilka objektvariabler finns?

Hur skriver man för att få en objektvariabel?

Lägg till objektvariabler i klassen Picture. Se till att de används när bilden ritas.

Visa för din lärare.

Uppgift 1D

Rita klassdiagram för Picture.

Rita objektdiagram för det objekt som skapas av klassen Picture. Koppla ihop det med objektdiagrammen som du ritade i 1B.

Facit finns.