0040 genomgång kap 1

Lärandemål

 • Grundläggande funktioner i Greenfoot Integrated Development Environment (IDE)
 • Kunna skapa objekt i Greenfoot IDE.
 • Känna igen klassdiagram.
 • Känna till att underklassen (eng. sub class) ärver från överklassen (eng. super class).
 • Känna till skillnaden på act och run.
 • Kunna anropa metoder på objekt i världen.
 • Bekanta sig med metodhuvuden, inklusive returdatatyp och parameter.
 • Känna till metoder som frågor - icke void, t.ex. int, boolean
 • Känna till metoder som kommandon - void
 • Känna till snabbkommando för att skapa flera objekt av samma typ.

Genomgång

Ungefär samma innehåll i tutorial 1

Greenfoot scenarios: chp 1 leaves and wombats

I Greenfoot

 • World
 • Class diagrams
 • Execution controls

Skapa objekt

 new Wombat() 

Ger objekt från klassen Wombat.

Gör flera.

Anropa metoder

anropa move() och turnLeft()

anropa canMove()

jämför metodhuvud eller metodsignatur (eng. signature)

 void move()

 boolean canMove()

 int getLeavesEaten()

returdatatyp

 • void - inget

 • boolean - sant eller falskt

 • int - heltal

Metoder

 • void - saker att göra

 • icke void - frågor

Parameter

 void setDirection(int direction)

Ovan kallas direction parameter.

Jämför act

 • Metodanrop act(), högerklicka på ett objekt

 • act (execution control) För alla objekt i världen.

 • run (exection control) För alla objekt i världen om och om igen.

Lägg till löv

 new Leaf()

skift + vänster musklick, för att få många

run

Wombat äter löv.

kolla koden, men bara lite

Dubbelklicka på klassen Wombat.