0300 eget spel

Designa ett spel.

Rita, skissa och skriv specifikation. Ju mer detaljer desto bättre.

Hitta en grundfunktionalitet.

Vad är nästa tillägg?

Och nästa? ...

Lämna in i Classroom. Berätta om spelet för din lärare.

Gör spelet.

Testa ofta.

Visa upp ditt spel för din lärare.