0112 klass och objekt

Nedan följer en kort beskrivning av klasser och objekt. Huvudtankarna förs fram, men en del information ges ej.

Klass

En klass ger strukturen för objekt. En klass består av tre delar: egenskaper, konstruktor och metoder.

Egenskaper

Det är variabler, objektvariabler, där man kan spara värden för objekten. I beskrivningen här likställs egenskaper med objektvariabler.

Konstruktor

Konstruktorn anropas då man vill skapa ett objekt från klassen.

Metoder

Kommandon som kan användas på objekten. I klassen definieras metoderna med huvud och kropp.

Objekt

Ett objekt är av en viss klass. I objektet har objektvariablerna, givna av klassens struktur, värden. Från varje klass kan man göra flera objekt.

Metoderna används för att läsa egenskaper från objekten, eller för att ändra på objektvariablernas värden.