0602 metoder 0.2

Gör ett nytt projekt och gör en klass Lizard och lös nedanstående uppgift där.

Dokumentation för klassen Actor.

 public class Lizard extends Actor
 {
   public void act()
   {
     //1. anropa turnTowards på giltigt vis
     //Metoden finns i Actor

     if (isInCenter())
     {
       //...
     }
   }

   //2. Skriv metodhuvud för isInCenter

   //3. Extra: Skriv kroppen också
   //Tips: och skrivs &&

 }