0610 metoder 0

Gör först utan hjälpmedel. Titta sedan på gammal kod. Fyll i kod i metoden act nedan.

 public void act()
 {
   // 1.
   //anropa rulla på giltigt vis

   // 2. 
   //anropa hoppa på giltigt vis

   // 3. 
   //anropa kanFlyga på giltigt vis

 }
 private void rulla()
 {
   //kod utelämnad
 }
 private void hoppa(int höjd)
 {
   //kod utelämnad
 }
 private boolean kanFlyga()
 {
   //kod utelämnad
 }

  Koden nedan är given. Fyll i efterfrågad kod.

 public void act()
 {
   baka();
   flyg(20);
   visaTextPåMage(”Java”);
   ärVidMitten();
   sättÄrVakenTill(true);
 }
 // 4.
 //Skriv giltiga metodhuvuden nedan som fungerar med anropen i act 
 //ovan.
 //metodhuvud för baka()

 // 5.
 //metodhuvud för flyg(20)

 // 6.
 //metodhuvud för visaTextPåMage(”Java”)

 // 7.
 //metodhuvud för ärVidMitten()

 // 8.
 //metodhuvud för sättÄrVakenTill(true)

 // 9. Vilka metoder tar minst en parameter?

 // 10. Vilka metoder tar en parameter som är ett heltal

 // 11. Vilka metoder returnerar ett svar? Hur ser man det?