Planering för Heureka fysik 1.

Efter ett eller två kapitel blir det E-prov.

Möjlighet till slutprov på kursen ges under hösten och våren. Fråga din lärare.

Kap 3, Densitet och tryck

Att läsa

v41 må

densitet, tryck, vätsketryck

v41 ti

lufttryck, tryckmätning, Arkimedes princip

v42 må

repetition

v42 ti

prov

Kap 2, Krafter i vardagen

Att läsa

v39

genomgångar

v40

genomgång måndag

prov tisdag