0070 sammanfattning kap 1 och 2

klass (eng. class)

Underklassen ärver från överklassen. Bland annat metoder ärvs, det vill säga metoder som finns i överklassen kan används i underklassen.

objekt (eng. object)

Flera objekt kan göras från en klass.

metoder

I klassen definieras bland annat metoder. Metoderna kan användas för att kommunicera med objekten.

metodanrop

Exempel:

 turn(5); //5 kallas parameter

 isAtEdge();

metodhuvud (eng. signature)

Samma exempel som ovan:

 boolean isAtEdge() //returdatatyp är boolean

 void turn(int amount) //amount är parameter av datatypen int (heltal)

returdatatyp

 • void - inget. Metoden är som ett kommando.
 • icke-void - t.ex. int, boolean. Metoden är som en fråga. Objektet lämnar tillbaka ett svar av angiven datatyp.

datatyp

t.ex:

 int
 boolean

if-sats

Exempel från klassen Crab:

 if (isAtEdge())
 {
   turn(10);
 }
 move(5);

Exemplet ovan som pseudokod:

 • Om krabban är vid kanten av världen, så sväng 10 grader.
 • Krabban flyttar därefter alltid 5 pixlar framåt.