0190 crossroad

Spelet i korthet följer. Bilar kommer in från vänster och ovan, på höger körfält. Klicka på en bil för att stanna den eller för att starta den om den reda är stilla. Vid kollision visas en explosion och spelet är slut. Varje bil som passerar korsningen ger 10 poäng.

Arbetsgång

Skriv pseudokod i klasserna som kommentarer.

Bakgrundsbilden kan du "rita" i en GreenfootImage.

Bygg ut

När du har en fungerande kärna kan du lägga till nya funktioner.

Bil stannar och startar automatisk

För den som spela kan det vara smidigt att en bil stannar när den kommer nära framförvarande bil och att den startar när framförvarande bil gör detta.