0080 genomgång kap 3

Lärandemål

 • Känna till skillnaden på objektmetod och klassmetod
 • Kunna anropa klassmetoder.
 • Kunna slå upp fakta i dokumentationen för klassen Greenfoot.
 • Kunna slumpa tal, styra objekt via tangentbordet, spela ljud och stoppa spelet.
 • Känna till hur man gör code completion.
 • Kunna ta bort objekt ur världen.
 • Kunna använda jämförelseoperatorer
 • Kunna använda operatorn icke.

Genomgång

Öppna little-crab i Greenfoot.

Repetition

Metodhuvud

I klassen Actor finns följande metodhuvud:

 public void turn(int angle)

Metodanrop

Anrop av metod som finns i samma klass eller någon överklass.

 turn(90);

Detta anrop kan till exempel göras i act-metoden i klassen Crab. Då kan det se ut som:

 public void act()
 {
   turn(90);
 }

Nytt

Slumptal

 //ger något av talen 0, 1, 2, 3, 4 eller 5
 Greenfoot.getRandomNumber(6) 

 //metodhuvud för getRandomNumber
 public static int getRandomNumber(int limit)

punktnotation

Anrop av metod i annan klass sker med punktnotation, se exempel ovan.

 Klassnamn.metodnamn(parametrar)

klassmetoder

exempel

 getRandomNumber

objektmetoder

exempel

 turn

Binära jämförelse operatorer

 • < mindre än
 • > större än
 • <= mindre eller lika med
 • >= större eller lika med
 • == lika (förväxlas lätt med =, som används vid tilldelning av värde)
 • != inte lika

Unär operator

! betyder inte

8 procents chans

 if (Greenfoot.getRandomNumber(100) < 8)
 {
   //8% chans att komma hit
 }

Exempel i Crab:

 /**
  * 8% chans för sväng 90 grader. 
  * Alltid sväng åt samma håll.
  */
 public void randomTurn()
 {
   if (Greenfoot.getRandomNumber(100) < 8)
   {
     //8% chans att komma hit
     turn(90);
   }
 }

Slumptalen -1, 0, 1

 Greenfoot.getRandomNumber(3) //blir 0, 1, eller 2

 Greenfoot.getRandomNumber(3) - 1 //blir -1, 0, eller 1

Exempel från Crab:

 /**
  * 8% chans för sväng.
  * Svänger mellan -45 och +45 grader.
  */
 public void randomTurn()
 {
   if (Greenfoot.getRandomNumber(100) < 8)
   {
     //8% chans att komma hit
     int angle = Greenfoot.getRandomNumber(90) - 45;
     turn(angle);
   }
 }

Metoddeklaration (eng. method definition)

Metoddeklarationen består av metodhuvud (eng. method signature) och metodkropp. Metodkroppen är det block kod som kommer efter metodhuvudet.

 /**
  * Undersök om vi har stött på en mask.
  * I så fall ät den, annars gör inget.
  */
 public void lookForWorm()
 {
   if (isTouching(Worm.class))
   {
     removeTouching(Worm.class);
   }
 }

Inmatning från tangentbordet

I klassen Greenfoot finns bland annat följande metodhuvud.

 public static boolean isKeyDown(String key)

Anrop av ovanstående metod i ett sammanhang

 if (Greenfoot.isKeyDown("up"))
 {
   // metoden finns definierad någon annan stans 
   // i klassen eller i en överklass
   moveUp();  
 }

Stoppa spelet

 Greenfoot.stop();

Ljud i spelet

 Greenfoot.playsound("filename.wav");

Code completion

 CTRL + Space