0030 Tutorials

Skriftlig introduktion till Greenfoot

Video tutorial

The joy of code

1 Introduktion

Cat

Wombat, move, turnLeft

Little crab: move and turn

Asteroids: flytta med tangentbordet

Piano

Marbels

Våg på sträng - simulator

Simulering av myror

Kod - standard java, objektorienterad

greenfoot.org - andras program, köra programmen i webbläsaren

2 installing Greenfoot

greenfoot.org

Java 8 JDK först

Sedan Greenfoot

3

download hedgehog (igelkott)

Klass:

definerar alla igelkottar i programmet

Objekt:

 new Hedgehog(); 

Objekten finns i världen i programmet. Objekt skapas från klasser.

Metoder kan anropas på metoder. T.ex. turnLeft, move, eatApple

Flera objekt från samma klass. Objekt eller instans. Instans av klassen Hedgehog.

Högerklicka på ett objekt och välj inspect. Inspektera ger objektdiagram. Objektdiagrammet innehåller information om objektet.

Metoden act.

Skift + klicka för att få nya objekt.

Run-knappen.

void turnLeft - returnerar void, inget.

int getApplesEaten - returnerar en int, integer, heltal.

Returdatatyp: void, int, boolean

4 Finally some code

Scenario, open.

trick-the-turtle

World-objektet visas

 new Turtle();

Run - inget händer, ty metoden act är tom.

Ctrl + eller - för att ändra fontstorlek.

 public void act()
 {
   move(1); //move one step forward
   turn(1);

 }

källkod

maskinkod

Kompilera med kompilator från källkod till maskinkod.

flera sköldpaddor som flyttar

Högerklicka på objektet turtle. Bara act. Inherited, ärvda, metoder.

Arv

Turtle ärver från Animal som ärver från Actor.

Turtle är en Animal som är en Actor.

Turtle kan göra allt som Animal och Actor kan göra.

Turtle ärver metoder från Animal. Animal ärver i sin tur från Actor.

 int move(int distance) //parametern value 

 int turn(int amount)

Dubbelklicka på en klass för att komma till dokumentationen.

Metodens specifikation.

Specifikation:

 int move(int distance)
 void turn(int angle)

Anropa metoder:

 move(12);
 turn(45);

5