0041 metoder

Demonstration av metodanrop och metoddefinitioner.

Metoddefinition

Första raden är metodhuvud. Metodkroppen är det som följer inom klamrar..

 accessmodifierare returdatatyp metodnamn(datatyp parameter)
 {
   //metodkropp
 }

Accessmodifierare är public eller private.

Returdatatyp är en primitiv datatyp eller en klassdatatyp.

Metodnamn skrivs som ett ord med lowerCamelCase.

Parametrarna kan utelämnas.

Metodanrop

Metodanrop kan ske i konstruktorer och metoder.

Anrop av metod utan parameter.

 metodnamn();

Anrop av metod med en eller två parametrar.

 metodnamn(värde);
 metodnamn(värdeEtt, värdeTvå);

Värde är av den datatyp som anges i metodhuvudet.

Korta kodexempel

Korta exempel som bara visar metodhuvuden och exempel på giltigt anrop. Koden är ej i ett sammanhang.

 // metodhuvud
 public void move(int distance)
 // anrop
 move(20);

 // metodhuvud
 public boolean isAtEdge()
 // anrop
 isAtEdge();

 // metodhuvud
 public void setLocation(int x, int y)
 // anrop
 setLocation(100, 200);

Kodexempel

 public class Mouse extends Actor
 {

   public void act() 
   {
     //Metoden move ärvs från Actor. 
     //Metodhuvudet ser ut som följer:
     //public void move(int distance)
     move(2); //anrop

     //Metoden checkEdge är definierad nedan.
     checkEdge(); //anrop
   }

   //definition av metoden checkEdge
   //metodhuvud följt av kropp inom { }
   private void checkEdge()
   {
     //Metoden isAtEdge ärvs från Actor. 
     //Metodhuvudet ser ut som följer:
     //public boolean isAtEdge()
     if (isAtEdge()) //anrop i if-sats
     {
       //Metoden turn ärvs från Actor. 
       //Metodhuvudet ser ut som följer:
       //public void turn(int amount)
       turn(27);
     }
   }
 }