Detta är en kurssida för programmering 1 och 2 samt för mjukvarudesign.

TE - Python - efter nyår

Pyton cheat sheet

Python längre cheat sheet

Installera Python.

TE - JAVA - fram till jul

HELA KURSEN

21 nov ...

Spel tillsammans med svenska.

14 nov

Genomgång av större delen av kapitel 4 med exempel där bild speglas. Fisk simmar vänster och höger med input från tangentbord.

13 nov

Genomgång: Data lagras i objektvariabler i objekten. Objekt skapas med hjälp av konstruktorn. Genom att anropa metoder kan data i objekt ändras.

7 nov

Hoppa fram till spindelspel

6 nov

Demo: groda som hoppar.

Fortsätt med uppgifter.

Eller spel tillsammans med svenska.

24 okt

Läraren skriver ett spel.

Stencil med glosor.

Fortsätt med uppgifter.

17 okt

Uppgifter i häfte.

Fortsätt med uppgifter.

Genomgång kapitel 4.

10 okt

Uppgifter i häfte. Sedan fortsatt kodande.

3 okt

Läraren skriver ett spel, motsvarande genomgången på kapitel 3. Därefter fortsatt arbete med uppgifter.

19 sept

Genomgång av kapitel 3

Läxa varje vecka. Även om ingen ges.

12 sept

Sammanfattning av kapitel 1 o 2.

Uppvärmning: metoder

5 sept

Genomgång av kapitel 2.

Uppvärmning: metoder

Fortsatt arbete med uppgifter.

29 aug

Mål och betygskriterier

Varför JAVA?

Genomgång av kap 1

Installera Greenfoot o Java. Ladda ner bokprojekt och kap 2 och 3 i läroboken. Gör tutorial 1. Och så vidare. Din lärare visar snabbt.

IND - JAVA

HELA KURSEN

30 nov

Genomgång av while. Alla gör övningar på while.

Fortsatt genomgång av kapitel 5

23 nov

Demonstration av hur man kan räkna poäng i MyWorld från en Actor. Fluga äter banan och dör på groda.

16 nov

Genomgång av större delen av kapitel 4 med exempel där bild speglas. Fisk simmar vänster och höger med input från tangentbord.

Genomgång: Data lagras i objektvariabler i objekten. Objekt skapas med hjälp av konstruktorn. Genom att anropa metoder kan data i objekt ändras.

9 nov

Demo: groda som hoppar.

Fortsätt med uppgifter.

26 okt

Läraren skriver ett spel.

Stencil med glosor.

Fortsätt med uppgifter.

19 okt

Genomgång av klasser och objekt.

Fortsatt arbete med uppgifter.

12 okt

Stencil. Sedan eget arbete med uppgifter.

5 okt

Genomgång av kap 4

Ny läxa när du är klar med kapitel 3. Sedan ny läxa efter varje kapitel.

28 sept

Läraren skriver ett spel, motsvarande genomgången på kapitel 3. Därefter fortsatt arbete med uppgifter.

21 sept

Fortsätt med uppgifter. Storm.

14 sept

Genomgång av kapitel 3

Läxa till nästa vecka på Itslearning.

7 sept

Sammanfattning av kapitel 1 o 2.

Uppvärmning: metoder

31 aug

Genomgång av kapitel 2.

Uppvärmning: metoder

Fortsatt arbete med uppgifter.

24 aug

Mål och betygskriterier

Varför JAVA?

Genomgång av kap 1

Installera Greenfoot o Java. Ladda ner bokprojekt och kap 2 och 3 i läroboken. Gör tutorial 1. Och så vidare. Din lärare visar snabbt.

T4 Prog 2, Mjukvarudesign

HELA KURSEN

Länkar C#: programming guide; reserverade ord; datatyper; selection: if, switch; iteration: for, foreach, while;

14 dec

Testdriven utveckling. Öva på kod, klassdiagram och objektdiagram.

13 dec

Stencil. Öva på att växla mellan kod, klass- och objektdiagram.

11 dec

Stencil. Öva på att växla mellan kod, klass- och objektdiagram.

4 dec

Presentation av frågespel. Jämför olika lösningar. Leta skillnader, likheter, fördelar och nackdelar.

Demo läsa och skriva till fil.

Frågespel där frågor läses från fil.

16 nov

Installera Visual Paradigm Community som är ett verktyg för att rita olika UML-diagram.

Fortsatt modellering av frågesport.

15 nov

Frågesport

13 nov + fm 15 nov (projekttid)

Gör klart kap 2. Minst övn 2.2 personalregister s54. Helst även övn 2.3 banken s 57, övn 2.4 Clipart s 64, övn 2.8 inköpslistn s 74.

Gör läxan, om hur kod samt klass- och objektdiagram hänger ihop. Läxan lämnas in på itslearning.

26 okt

Genomgång av hur man dokumenterar kod.

Ritprogrammet ska dokumenteras. Alla klasser och metoder som du skrivit ska minst ha <summary>.

19 okt

Genomgång av CRC-cards

Snabba gör Ritprogram

18 okt

Övning: objektdiagram till kod Gör en konsolapplikation.

9 okt

Genomgång av GUI. Windows Forms Application.

Övning 2.2 Personalregister, sid 54 i Programmering 2 C# (repetition sidan 11, 31). Använd klassen List för att spara de anställda.

2 okt

Genomgång av arv, abstrakt klass och interface.

25 sept

Abstrakta klasser, Sak

Gränssnitt (eng. Interface), med Boss

20 o 21 sept

Arv, Animal, introduktion

Därefter demonstration av arv med hjälp av Animal.

Även en alternativ lösning demonstreras

Arv sak

18 sept

Gör klart uppgiften om egenskaper (eng. properties).

Därefter så långt ni hinner med övriga uppgifter.

Nästa lektion börjar vi med arv på riktigt.

13 o 14 sept

Genomgång av egenskaper (eng. properties).

Fortsätt med uppgifter.

7 o 11 sept

fortsätt med uppgifter

6 sept

Gör klart uppgiften dice.

Fortsätt med dice array.

4 sept

Gör klart uppgiften klasser och objekt. Visa för din lärare.

Fortsätt med uppgiften dice.

31 aug

Installera Visual Studio

Teori: UML, klass- och objektdiagram

Uppgift: klasser och objekt

28 o 30 aug

Kursmål.

Utdelning av böcker.

Stencil med repetitionsuppgifter.

Fler utmaningar: Project Euler, programmeringsolympiaden

Populära språk enligt: TIOBE index, Stack Overflow 2018

Mest efterfrågade programmeringsspråken enligt:Coding Dojo 2018, Coding Dojo 2016 och General Assembly .