Detta är en kurssida för programmering 1. Mål och betygskriterier på Skolverkets hemsida.

Kort mål. Bli en duktig programmerare, det vill säga: planera, analysera, skriva, läsa, dokumentera, felsöka programkod.

Korta betygskriterier.

E: enkla program, tillfredställande resultat, grundläggande felsökning, enkla test

A: komplexa program, gott resultat, avancerad felsökning, utförliga test

Fler utmaningar: Project Euler, programmeringsolympiaden

TIOBE index visar hur populära olika språk är. Mest efterfrågade programmeringsspråken enligt: Coding Dojo och General Assembly .

TE och IND - JAVA

HELA KURSEN

JavaScript

Gjort i JavaSript

TE

20 feb

Övning: metoder

Metodanrop och metodhuvud, teori

Övning: objektvariabler

Genomgång av objektvariabler längst ner.

6 feb

Övning: objektvariabler

Teori: objektvariabler, finns längst ner.

Alla gör fånga pumpa

23 jan

Övning: metoder 3 och 5, finns på itslearning

16 jan

Metodanrop och metodhuvud, teori

Ny uppgift om metoder på itslearning.

Utvärdering av material på kursen.

9 jan

Metodanrop och metodhuvud, teori

Uppgift om metoder på itslearning.

7 o 14 dec

genomgång Hero, genomgång kapitel 4

16 nov

frågor om metoder

9 nov

genomgång kapitel 4, eller iv: 27 okt på GitHub

26 oktober

Genomgång på GitHub

Individuellt val

9 feb

Övning 2 på objektvariabler

Genomgång kap 7, anrop av metoder på andra objekt.

Space invaders

Uppvärmning: punktnotation

2 feb

Genomgång av objektvariabler längst ner.

Övning 1 på objektvariabler

Genomgång kap 7, anrop av metoder på andra objekt.

Walker drops bomb

19 o 26 jan

Ny övning på metoder finns på itslearning.

spelet walls

12 jan

Övningar på metoder finns på itslearning.

while-slingor

15 dec

Uppgift på itslearing om metoder.

1 dec

Genomgång av kapitel 5

24 nov

Dito. Samt skriv lärobok om metoder på itslearning.

17 nov

genomgång Hero

10 nov

frågor

27 oktober

Genomgång på GitHub