Detta är en kurssida för programmering 1. Mål och betygskriterier på Skolverkets hemsida.

Kort mål. Bli en duktig programmerare, det vill säga: planera, analysera, skriva, läsa, dokumentera, felsöka programkod.

Korta betygskriterier.

E: enkla program, tillfredställande resultat, grundläggande felsökning, enkla test

A: komplexa program, gott resultat, avancerad felsökning, utförliga test

Fler utmaningar: Project Euler, programmeringsolympiaden

TIOBE index visar hur populära olika språk är. Mest efterfrågade programmeringsspråken enligt: Coding Dojo och General Assembly .

TE och IND - JAVA

HELA KURSEN

JavaScript

Gjort i JavaSript