4001 Plan Prog 2 o Mjukvarudesign

Klasser och objekt

Repetition av programmering 1.

Uppgift: Picture House

Uppgift: Dice - metoder, if, ...

Uppgift: Dice - Array

Uppgift: Dice - Properties (sv. Egenskaper)

Uppgift: Dice - Many (för den som är snabb)

Arv (eng. inheritance)

Uppgift: Dice - Inheritance

Uppgift: Dice - dots as List Lista istället för vektor (eng. array).

Arv - långsammare

Uppgift: Animal - introduktion till arv

Demonstration av arv med hjälp av Animal.

Uppgift: Sak - arv på egen hand

Uppgift: Sak - abstrakta klasser

Demonstration av interface med hjälp av Boss.

Uppgift: Shape3D - Interface

polymorfism

tidig och sen bindning

Fler övningar på arv med GUI!

Dokumentation

Om att skriva dokumentation.

Ett bra första steg är att skriva självdokumenterande kod. Det görs bland annat genom att klasser, variabler och metoder ges beskrivande namn.

PROJEKT ritprogram

CRC - cards

Klassdiagram

Grafiska användargränssnitt (GUI)

PROJEKT ordbehandlare

Filhantering och undantagshantering

Nätverk

PROJEKT chatprogram

Databaser