0000 mål och betygskriterier prog 1

Mål och betygskriterier för programmering på Skolverkets hemsida.

Kort mål. Bli en duktig programmerare, det vill säga: planera, analysera, skriva, läsa, dokumentera, felsöka programkod.

Korta betygskriterier.

E: enkla program, tillfredställande resultat, grundläggande felsökning, enkla test

A: komplexa program, gott resultat, avancerad felsökning, utförliga test