0060 genomgång kap 2

Lärandemål

 • Börja bekanta sig med felkoder.
 • Kunna läsa dokumentation för klassen Actor.
 • Kunna anropa metoder i koden.
 • Kunna skriva metodhuvuden.
 • Kunna skriva if-sats.
 • Känna till vad pseudokod är.

Genomgång

book scenario:chapter 2 > little-crab

Skapa en krabba

 new Crab()

Anropa metoden act

 act()

Skriv kod i metoden act

Metodanrop med parameter. En parameter är information som skickas med i ett metodanrop.

 move(5)

 move(-5)

 turn(10)

Fel

Errors

Det räcker att ett tecken är fel.

Arv

Crab ärver metoderna move och turn från Actor.

Dokumentationen för Actor:

Dubbelklicka på klassen Actor för att visa dokumentationen.

 boolean isAtEdge()

 void move(int distance)

 void turn(int amount)

De tre raderna ovan kallas metodhuvud (eng. metod signature).

Returdatatyp

 • void - som en befallning

 • icke void - som en fråga. Svaret har specificerad datatyp.

if-sats

 if (villkor)
 {
   instruktion;
   ...
 }

Exempel från klassen Crab:

 if (isAtEdge())
 {
   turn(10);
 }
 move(5);

Exemplet ovan som pseudokod:

 • Om krabban är vid kanten av världen, så sväng 10 grader.
 • Krabban flyttar därefter alltid 5 pixlar framåt.