0673 punktnotation 3

Övning i att anropa metoder på andra objekt än det egna.

Dokumentation av klassen GreenfootImage

Antag att du skriver kod i metoden act.

 // 1. 
 // Deklarera en lokal variabel teckning.

 // 2. 
 // Lägg ett objekt av klassen GreenfootImage i teckning
 // Egentligen en referens till objektet i teckning

 // 3. 
 // Anropa mirrorHorizontally på giltigt vis.

 // 4. 
 // Anropa scale på giltigt vis.

 // 5.
 // Anropa setColorAt på ett giltigt vis.

 // 6. 
 // Anropa getTransparancy på giltigt vis.
 // Spara resultatet av ovanstående anrop
 // i en variabel genomskinlighet.