2140 funktioner

funktionsuttryck

eng. function expression

utan parametrar

 const funktionsnamn = function ()  {
     //koden för det funktionen gör
 };

med en parameter

 const funktionsnamn = function (parameternamn) {
     //koden för det funktionen gör
 };

med flera parametrar

 const funktionsnamn = function (parameternamnEtt, parameternamnTva) {
     //koden för det funktionen gör
 };

med returvärde

 const funktionsnamn = function () {
     let value;
     //koden för det funktionen gör med value
     return value;
 };