0121 while

Ladda ner och zippa upp scenariot från GitHub.

Gör övningen i metoden act i klassen Lekstuga. Där finns redan en while-slinga. Ändra på den.

Uppgift

Skriv while-slingor som ger följande utskrifter:

 1. utskrift: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 2. utskrift: 2, 4, 6, 8, 10, 12

 3. utskrift: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

 4. utskrift: 11, 8, 5, 2

 5. utskrift: 1, 4, 9, 16, 25 (tips: 12, 22, 32, 42, 52)

Alternativ lösning:

 public void run()
 {
   int counter = 0;
   while (counter < 5)
   {
     int x = 400;
     int y = 50 + 30 * counter;
     String text = "" + counter;
     getWorld().showText(text, x, y);
     counter = counter + 1;
   }
 }

ger utskriften

 0
 1
 2
 3
 4

Alternativ lösning:

 public void run()
 {
   int counter = 0;
   while (counter < 5)
   {
     System.out.println("" + counter);
     counter = counter + 1;
   }
 }