0122 mer while

Klassen AntWorld

Klassen AntWorld ärver från World.

Klassen Ant

En myra

metoden act

Låt myran flytta ett steg framåt.

Om den kommer till en vägg vänder den ett halvt varv och tar ett steg framåt.

Klassen AntWorld igen

konstruktor

Lägg till 14 myror (objekt av klassen Ant) i AntWorld. Alla ska vara riktade åt samma håll. Gör detta med hjälp av en while-slinga. Se A i bilden nedan.

När du är klar samlar du koden som lägger till myrorna i en egen metod och anropar den i konstruktorn.

Fler uppgifter med while.

För sök att ställa upp myror och bollar enligt figuren ovan. Gärna i samma fönster. Gör varje uppställning in en egen metod. Anropa metoden i konstruktorn.

utmaning B

Det är 8 myror riktade uppåt.

utmaning C

Det är 9 myror varannan uppåt och varannan nedåt.

utmaning D

Det är 10 myror på en diagonal. Myrorna är riktade nedåt.

utmaning E

Lägg till en klass Ball som ärver från Actor. Lägg till en konstrukor i Ball för att ändra på bollarnas storlek, se kod nedan.

  public Ball()
  {
      getImage().scale(8, 8);
  }

Kvadraten har sidan 10 bollar.

Tips: while i while

utmaning F - I

Trianglar med höjden och bredden 10 bollar.