0671 punktnotation 1

Övning i att anropa metoder på andra objekt än det egna.

Dokumentation av klassen GreenfootImage

Antag att du skriver kod i metoden act.

 // 1. 
 // Deklarera en lokal variabel minBild
 // Den ska kunna innehålla ett objekt av klassen GreenfootImage

 // 2. 
 // Lägg ett objekt av klassen GreenfootImage i minBild
 // Egentligen en referens till objektet i minBild
 // anropa t.ex. getImage (finns i Actor)

 // 3. 
 // Anropa clear på giltigt vis

 // 4. 
 // Anropa drawLine på giltigt vis

 // 5.
 // Anropa getColor på ett giltigt vis

 // 6. 
 // Spara resultatet av ovanstående anrop
 // i en variabel minFarg