0133 repetition vektor

Skapa en klass Decimaltal.

U1

Skriv en metod skrivSerie som skriver ut talen 100, 97, 94, 91, 88, 85, 82, 79. Använd en while-slinga.

U2

Lägg till en objektvariabel som kallas decimaltal. Låt objektvariabeln vara en vektor.

U3

Fyll vektorn med decimaltal som du själv väljer.

U4

Gör en metod skrivUt som skriver ut talen i vektorn. Det kan bli så här:

   7.38
   1.23
  -3.91
  ...

U5

Om du är snabb gör du en metod nyaDecimaltal. Metoden fyller vektorn med slumpmässiga decimaltal. Låt det minsta avståndet mellan två decimaltal vara 0,01. Låt talen vara mellan -10.00 och 10.00.

Idé till lösning följer. Slumpa större heltal som sedan divideras med hundra.

  //koden nedan gör om 738 till 7.38
  ((double)738) / 100;
  //eller likvärdig kod
  //OBS det måste vara delat med 100.0 för att det inte ska bli heltalsdivision där decimalerna slängs.
  738 / 100.0