0140 genomgång kap 7

Programmet gör

Nyckelpigan (Walker) kan flyttas med piltangenterna. Om nyckelpigan puttar på ett körsbär underifrån, flyttas samtliga körsbär uppåt.

Nyheter

 • Anrop av metod på annat objekt.

 • Datastrukturer i form av lista, klassen List.

 • Använda biblioteksklasser, i detta exemplet klassen List. Görs med import.

 • for-each-slinga

 • null

Koden följer nedan

Klassen Walker

 import greenfoot.*;
 import java.util.List;

 /**
  * En nyckelpiga som kan flyttas med piltangenterna.
  * 
  * @author Rikard Karlsson
  * @version 2016-02-07
  */
 public class Walker extends Actor
 {
   /**
    * Anropas av Greenfoot varje gång som en ny filmruta 
    * ska ritas.
    */
   public void act() 
   {
     checkKeys();
   }
   /**
    * Kontrollera om någon piltangent är intryckt. 
    * Flytta i så fall i given riktning.
    */
   private void checkKeys()
   {
     if (Greenfoot.isKeyDown("up"))
     {
       setLocation(getX(), getY() - 5);
       checkIntersectionUp();
     }
     else if (Greenfoot.isKeyDown("down"))
     {
       setLocation(getX(), getY() + 5);
     }
     else if (Greenfoot.isKeyDown("left"))
     {
       setLocation(getX() - 5, getY());
     }
     else if (Greenfoot.isKeyDown("right"))
     {
       setLocation(getX() + 5, getY());
     }
   }
   /**
    * Flytta på alla körsbär uppåt, om nyckelpigan går på dem 
    * underifrån.
    */
   private void checkIntersectionUp()
   {
     if (isTouching(Cherry.class))
     {
       World theWorld = getWorld();
       List<Cherry> cherryList;
       cherryList = theWorld.getObjects(Cherry.class);
       if (cherryList != null)
       {
         for (Cherry currentCherry: cherryList)
         {
           currentCherry.moveUp(5);
         }
       }
     }
   }

}

Klassen Cherry

 import greenfoot.*;

 /**
  * Ett körsbär.
  * 
  * @author Rikard Karlsson
  * @version 2016-02-07
  */
 public class Cherry extends Actor
 {
   public void moveUp(int amount)
   {
     setLocation(getX(), getY() - amount);
   }
 }