0130 genomgång kap 6

Kombinera villkor

 villkor 1 && villkor 2 // && betyder och

 villkor 1 || villkor 2 // || betyder eller

 ! betyder inte 

Abstraction

Det är önskvärt med kod som kan användas till att lösa flera generella problem istället för ett specifikt. Nedanstående kod för klassen Key är ett exempel. Att konstruktorn tar två parametrar gör att klassen Key kan användas för alla tangenterna på ett piano.

 public class Key extends Actor
 {
   private boolean isDown; //true if the key is pressed
   private String key; //the name of the key
   private String sound; //the name of the associated sound file

   /**
    * Create a new key linked to a given keyboard key, 
    * and a given sound.
    */
   public Key(String keyName, String soundFile)
   {
     key = keyName;
     sound = soundFile;
   }
   //methods omitted
 }

Konstruktorn anropas på följande vis.

 new Key("g", "3a.wav");

slingor (eller loopar)

allmän slinga

 while (villkor)
 {
   sats;
   sats;
   ...
 }

exempel på en slinga som kan köras

 int counter = 0;
 while (counter < 3) //3 kan bytas mot minaKompisar.length
 {
   System.out.println("counter value: " + counter);
   //increment counter
   counter = counter + 1;
 }

Ger utskriften

 0
 1
 2

Vektor (eng. array)

Teori om vektorer hos Oracle.

På ett annat vis

 String [] minaKompisar;

 minaKompisar = new String [3];

 minaKompisar = {"Ada", "Charles", "Alan"};

 //Skriv ut mina kompisar
 System.out.println(minaKompisar[0]);
 System.out.println(minaKompisar[1]);
 System.out.println(minaKompisar[2]);

 //Ger utskriften
 Ada
 Charles
 Alan

 //Skriv ut med en slinga
 int counter = 0;
 while (counter < 3)
 {
   //skriv ut en kompis, kompis nummer counter
   System.out.println(minaKompisar[counter]);
   //öka räknaren med ett
   counter = counter + 1;
 }

 //Ger åter utskriften
 Ada
 Charles
 Alan

Läs mer om Ada, Charls och Alan på Wikipedia.

Klassen String

Studera dokumentationen för klassen String.

Metoden equals kan användas om man vill se om två textsträngar innehåller samma text.