0900 programmering 2

Centralt innehåll:

källa: Skolverket.se

Länkar till vidare läsning följer under respektive centralt innehåll.

1. Kodning av program för att läsa, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och utföra tjänster via internet.

2. Traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringsspråk.

3. Analys, nedbrytning och modellering av programmeringstekniska problem med klassdiagram.

Verktyget ArgoUML

4. Skapande av klasser och objekt i avancerad objektorienterad programmering samt klassers konstruktorer och arv.

5. Användning och förändring av objekt som ingår i egna och andras klasser och standardbibliotek.

6. Variablers och metoders synlighet och livslängd.

7. Polymorfism och typsäkerhet.

Polymorfism, Oracle

Typsäkerhet, Securing Java

Tidig och sen bindning, Beginners book

8. Generiska klasser och metoder.

Generiska metoder, Oracle

Generiska metoder och klasser, Tutorials point

9. De vanligaste klasserna i ett grafiskt användargränssnitt.

10. Gränssnitt mot internet.

Gör hela uppgiften för inloggningsformulär, även det som står som överkurs.

11. Gränssnitt mot profiler och filsystem.

12. Gränssnitt mot databaser.

Uppgift för databaser.