0110 walker

Öppna Greenfoot och gör ett nytt scenario som heter walker.

Lägg till klasserna MyWorld och Walker med lämpliga bilder. Du kan välja bilder själv. I figuren nedan kan du se vad jag har valt. Övriga klasser som syns i bilden nedan kommer vi att lägga till senare.

Lägg till ett objekt av klassen Walker i världen. Spara världen genom att högerklicka på bakgrunden och välja save the world.

Teori

 public class KlassNamn
 {
   //fält som heter decimaltal och är av datatypen double
   //decimaltal får värdet 9
   private double decimaltal = 9;


 }

Klassen Walker

Målet är att få nyckelpigan att gå i en kvadrat. Det kan man göra genom att gå framåt och sedan svänga 90 grader och sedan upprepa dessa två steg.

egenskaper

Lägg till en egenskap som heter frameNumber och är av datatypen int. Ge egenskapen värdet 0;

metoden act

Lägg till följande i metoden act.

 1. Flytta 10 pixlar framåt.

 2. Öka fältet frameNumber med ett.

 3. Kontrollera om frameNumber är 20. Om så är fallet sväng 90 grader åt vänster, och sätt frameNumber till 0.

Kompilera och tryck på run. Går din figur i en kvadrat?

metoden squareWalk

Gör en metod som heter squareWalk. Flytta all kod som finns i metoden run hit. Vad behöver du mer göra för att nyckelpigan ska fortsätta att gå i en kvadrat? Gör detta.

metoden triangleWalk

Kan du få din figur att gå i en liksidig triangel? Skriv koden i metoden triangleWalk.

metoden backAndForth

Kan du få din figur att gå fram och tillbaka?

metoden hexWalk

Kan du få figuren att gå på en regelbunden sexhörning.

metoden spiralSquare

Kan du få din figur att:

 1. gå en pixel åt höger
 2. svänga 90 grader åt vänster
 3. gå 2 pixlar framåt
 4. svänga 90 grader åt vänster
 5. gå 3 pixlar och svänga 90 grader
 6. sedan på samma sätt men 4 pixlar följt av 5, 6, 7 och så vidare

Tips! Ett extra fält kan vara användbart.

fler metoder

Kan du få din figur att gå på andra spännande sätt? Kanske i en åtta.