4301 GUI WPF

Nedan följer några exempel på hur man kan bygga grafiska användargränssnit (GUI, en Graphical User Interface) i Window Presentation Foundation(WPF).

Använder ASP.NET Core 3.1 i exemplen nedan.

Demo av StackPanel

Projektkod

XAML-kod

Mer information

Demo av nested StackPanel

Projektkod

XAML-kod

Mer information

Demo av Grid

Projektkod

XAML-kod

Mer information

Demo av Grid med nestlade StackPanel:s

Projektkod

XAML-kod

Mer information