4015 intro C sharp

Ladda ner exempelkoden från GitHub. Snabblänk till koden. Öppna projektet och kör koden. Studera koden och vad den gör.

Att lära sig

 • utskrift till konsoll
 • variabler
 • if-sats
 • inläsning från tangentbord
 • while-slinga
 • for-slinga
 • vektor (eng. array)
 • foreach-slinga
 • metodanrop
 • metoddefinition

Alternativ kunskapskälla

Gå kursen "Introduktion to C#" på edX. Kursen tar 9-15 timmar och omfattar lite mer än listan ovan.

Övningar

Gör en ny konsollapplikation (Core). Skriv kod i main-metoden. Gör varje uppgift som en egen metod, se kodexempel nedan.

När du är klar lägger du din kod på GitHub och lämnar in en länk till din lärare.

 class Program
 {
   static void Main(string[] args)
   {
     // kör koden för uppgift 1A
     Uppgift_1A();

     // kör koden för uppgift 1B
     Uppgift_1B();
   }

   static void Uppgift_1A()
   {
     // lösning till uppgiften här
   }

   static void Uppgift_1B()
   {
     // lösning till uppgiften här
   }
 }

1. utskrift och inmatning samt variabler

A.

Fråga efter användarens namn och läs in det.

Skriv ut: Hej Ada. Varmt välkommen.

Ovan är Ada användarens namn.

B.

Deklarera två variabler bredd och höjd. Ge dem värdena 9.6 samt 5.4.

Deklarera en variabel area. Beräkna arean av triangeln och spara den i area.

Skriv ut all information som nedan:

 bredd = 9.6
 höjd = 5.4
 area = 25.92

C.

Läs in triangelns bredd och höjd från tangentbordet.

Beräkna arean.

Skriv ut informationen så att utseendet blir som ovan.

Tips:

 // läs in tal som text
 String text = Console.ReadLine();
 // omvandla text till decimaltal
 double decimaltal = Convert.ToDouble(text);

D.

Läs in två tal och skriv ut deras summa.

Tips:

 // läs in tal som text
 String text = Console.ReadLine();
 // omvandla text till heltal
 int tal = Convert.ToInt32(text);

2. if-sats

A.

Skriv ut gissa mitt favorittal.

Läs in ett tal.

Om talet är 3 skriv ut: Du gissade rätt

Annars skriv ut: du gissade fel

B.

Kasta tärning två gånger.

Skriv ut vad tärningarna visar.

Om tärningarna visar lika skriv ut: vinst

Om tärningarna visar olika skriv ut: förlust

3. while-slinga med räknare

Använd en while-slinga för att skapa talen nedan. Skriv ut talen.

A.

1, 2, 3, 4, 5

B.

5, 8, 11, 14, 17, 20

C.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

4. for-slinga

Använd en for-slinga för att skapa talen nedan. Skriv ut talen.

A.

1, 2, 3, 4, 5

B.

5, 8, 11, 14, 17, 20

C.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

5. while-slinga utan räknare

Be användaren gissa på ett tal.

Så länge som användaren inte gissar på 15 be användaren att gissa igen.

När användaren har gissat rätt skriv ut: du gissade rätt

6. tärningsspel

 Kasta två sexsidiga tärningar
 om båda är sexor skriv ut: storvinst
 annars om de är lika skriv ut: liten vinst
 annars skriv ut: förlust

7. vektor (eng. array)

A.

Lägg följande tal i en vektor: 3, 5, 7, 9, 11, 13

8. foreach-slinga

A.

Skriv ut talen i A ovan.

B.

Öka varje tal i vektorn med ett.

Skriv ut talen.

De nya talen ska då bli: 4, 6, 8, 10, 12, 14

9. metoddefinition och anrop

A.

Deklarera en metod som skriver ut: Välkommen Agent X. Ditt uppdrag är ...

B. del 1

Läs in två tal. Skriv ut deras summa.

B. del 2

Skriv om programmet så att en metod beräknar summan av talen. Döp metoden till Addera.

B. del 3

Skriv ett program som läser in tre tal. Skriv ut deras summa. Använd metoden Addera för att lösa problemet. Kanske behöver du skriva en ny metod Addera2 som returnerar svaret istället för att skriva ut det. Det beror på hur du löste uppgiften ovan.

Tips:

 Addera tal 1 och tal 2.

 Addera summan med tal 3.

10. blandade övningar

A.

Läs in varor till en inköpslista. Läs in en vara i taget. Använd en vektor för att spara varorna.

När användaren inte vill skriva in fler varor skrivs inköpslista ut.