0202 Urvalssortering - animerad

Spara om ditt scenario som urvalssortering.

Kan du ändra på koden så att sorteringen sker enligt algoritmen för urvalssortering istället? Se uppgift 200 för förklaring av algoritmen.