4222 läsa o skriva till fil i UWP

Exempel i GitHub, utan felhantering

Samma exempel som i GitHub, men med felhantering och undantagshantering (eng. exception)

Tips

Innehåll i fil

  Fråga 1; svar 1
  Fråga 2; svar 2
  Fråga 3; svar 3

Använd metoden Split två gånger

  String[] linesInText = text.Split(Environment.NewLine);

Vidare läsning

Quickstart reading and writing files, Microsoft

Store a user's score in windows 10 UWP app, Stackoverflow