0106 frågor

Kod på GitHub

Ladda ner projektet och öppna det i Greenfoot.

Variabler

Hitta alla variabler. Markera variabeldefinitioner med

 //variabel definition

Markera variabelanvändning med

 //variabel användning

Dela in variablerna i objektvariabler, lokal variabel och parameter. Markera i koden som.

 //objektvariabeldefinition (eller användning)
 //objektvariabeln heter tal
 //dataypen är int

 //lokal variabeldefinition (eller användning)
 //variabeln heter tal
 //datatyper är String

 //parameterdefinition (eller användning)
 //parametern heter tal
 //datatypen är double

Konstruktor

Hitta alla konstruktorer. Markera med.

 //konstruktor

Metoder

Hitta alla metodanrop. Markera med.

 //metodanrop

I vilken klass är metoden deklarerad, definierad?

Hur ser metodhuvudet ut?

Markera som.

 //move(5) är metodanrop
 //move finns definierad i Actor
 //metodhuvud: public void move(int distance)

Jämför metodanrop med metodhuvud.

Vad kan du om att anropa metoder och att deklarera eller definiera metoder? Skriv ner.