0672 punktnotation 2

Övning i att anropa metoder på andra objekt än det egna.

Dokumentation av klassen GreenfootImage

Antag att du skriver kod i metoden act.

 // 1. 
 // Deklarera en lokal variabel bild, som kan innehålla ett 
 // objekt av klassen GreenfootImage.

 // 2. 
 // Lägg ett objekt av klassen GreenfootImage i bild
 // Egentligen en referens till objektet i bild
 // anropa t.ex. getImage, som finns i Actor eller gör en ny bild

 // 3. 
 // Anropa fill på giltigt vis.

 // 4. 
 // Anropa fillOval på giltigt vis.

 // 5.
 // Anropa setColor på ett giltigt vis.

 // 6. 
 // Anropa getFont på giltigt vis.
 // Spara resultatet av ovanstående anrop
 // i en variabel minFont.