4141 UWP localization

Uppgift

Översätt din frågesport. Både användargränssnittet och frågorna ska översättas. Frågorna behöver finnas i fil.

Alternativ uppgift

För lägre betyg.

Översätt din applikation där du läser från fil.

Teori

Localize strings in your UI and app package manifest, Microsoft

Land och regionskod

sv-SE betyder svenska i Sverige

Läs land och regionskod C# så här:

 Thread.CurrentThread.CurrentUICulture.Name;

Testa att språken fungerar

Byt språk på datorn för att testa att båda språken visas korrekt i applikationen.

Ett alternativt sätt är att lägga till kod som sätter språket. Lägg i så fall till följande rad

 ApplicationLanguages.PrimaryLanguageOverride = "en";

överst i konstruktorn i klassen MainPage.xaml.cs så att det blir:

 // konstruktor
 public MainPage()
 {
   ApplicationLanguages.PrimaryLanguageOverride = "en"; 
   // eller "en-US"
   // mer kod utelämnad ...

Lägg även till:

 using Windows.Globalization;

Mer att läsa

Make your app localizable, Microsoft

Supported languages (t.ex. "sv-se"), Microsoft