7060 slingor - while

Slingor används för att upprepa kod. Här ska vi gå igenom while-slingor. Det finns även for-slingor men dessa tar vi en annan gång.

Nedanstående kod visar en while-slinga.

 i = 0
 while i < 3:
   print(i)
   i = i + 1
 print("klar")

När koden körs fås utskriften:

 0
 1
 2
 klar

Följande händer i koden ovan

 # variabeln i får värdet 0, i kallas för räknare
 i = 0 

 # så länge som i < 3 så körs raderna print(i) och i = i +1
 while i < 3: 

 # skriv ut i:s värde
 print(i) 

 # öka i med ett
 # lätt att glömma, ger då evighetsslinga
 i = i + 1 

Indenteringen, det vill säga hur koden är inskjuten, avgör var while-slingan slutar.

flödesdiagram

Uppgift

1

Skriv while-slingor som ger följande utskrifter:

A. utskrift: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

B. utskrift: 2, 4, 6, 8, 10, 12

C. utskrift: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

D. utskrift: 11, 8, 5, 2

E. utskrift: 1, 4, 9, 16, 25 (tips: 12, 22, 32, 42, 52)