4701 Drill WPF Object Runner

Skriv kod i för att spara information: löpare, distans och tid. Informationen sparas i en lista.

Ladda ner koden och skriv klart.

Kod på GitHub

Extra

Visa alla löpare

Lägg till en ruta under knappen spara där information om alla löpare visas.

indata-kontroll

Kontrollera så att text verkligen kan konverteras till heltal respektive decimaltal. Vidtag åtgärd så att programmet inte kraschar.

Om TryParse på Microsoft

Lösning

Lösning på GitHub