0612 metoder 2

Gör först utan hjälpmedel. Titta sedan på gammal kod. Fyll i kod i metoden act nedan. Samt i metoden minsta längst ner.

 public void act()
 {
   //1. 
   //anropa do på giltigt vis

   //2. 
   //anropa hoppa på giltigt vis

   //3. 
   //anropa isNegativ på giltigt vis
   //spara resultatet i en variabel som heter svar

 }
 private void do()
 {
   //kod utelämnad
 }
 private void hoppa(int a)
 {
   //kod utelämnad
 }
 private boolean isNegative(int b)
 {
   //4.
   //fyll i kod
   //sant om b är -1, -2, -3, …
   //falskt om b är 0, 1, 2, 3, …

 }

Koden nedan är given. Fyll i efterfrågad kod.

 public void act()
 {
   h();
   dubblera(7);
   print(”hej”);
   min(7, 3);
 }
 //5. 
 //Skriv giltiga metodhuvuden nedan som fungerar med anropen i act //ovan.
 //metodhuvud för h()

 //6. 
 //metodhuvud och kropp för dubblera(7)
 //returnera dubblerat tal

 //7.
 //metodhuvud för print(”hej”)

 //8.
 //huvud och kropp för min(7, 3)
 //minsta talet ska returneras