7061 slingor - mer while

I följande program ska användaren ange Norges huvudstad. Användaren får en ny chans om den gissar fel. När användaren gissar rätt får den veta detta och programmet avslutas.

 svar = input("Vad heter Norges huvudstad? ") 
 while svar != "Oslo":
   svar = input("Du får en chans till. ")
 print("Rätt")

Uppgifter

1

Skriv ett program som frågar efter ett tal.

 Medan gissningen ej är 4, 
   skriv ut *Du gissade fel. Gissa på ett annat tal.*
   läs in en ny gissning

 När gissningen är rätt skrivs *Du gissade rätt* ut.

2

Skriv följande variation av programmet ovan.

Läs in ett tal.

 Medan talet ej är 42
   Om talet är mindre än 42, skriv ut för litet
   Om talet är större än 42, skriv ut för stort
 Du behövde 5 gissningar för att hitta rätt svar.

3

Redigera frågesportprogrammet ovan så att man som mest får gissa tre gånger.