0020 lärobok

Projekt till boken

Ladda ner projekten som tillhör läroboken. Under resources väljs book scenarios.

Spara projekten i en mapp som du döper till programmering. I denna mapp lägger du allt som är relaterat till kursen programmering 1.

Lärobok

innehållsförteckning

kap 2

kap 3