4016 fler introduktionsuppgifter

Fler introduktionsuppgifter i C# följer.

Gör en ny konsollapplikation (Core). Skriv kod i main-metoden. Gör varje uppgift som en egen metod, se kodexempel nedan.

När du är klar lägger du din kod på GitHub och lämnar in en länk till din lärare.

 class Program
 {
   static void Main(string[] args)
   {
     // kör koden för uppgift 1A
     Uppgift_1A();

     // kör koden för uppgift 1B
     Uppgift_1B();
   }

   static void Uppgift_1A()
   {
     // lösning till uppgiften här
   }

   static void Uppgift_1B()
   {
     // lösning till uppgiften här
   }
 }

Övningar

1.

Följande görs inuti en metod.

A.

Deklarera en variabel tal och ge den värdet 2,71.

B.

Deklarera en variabel namn och ge den värdet ”Babbage”.

2.

Fyll på med kod.

 Console.WriteLine(”Skriv ett heltal”);
 String text = Console.ReadLine();
 int tal = Convert.ToInt32(text);
 // Om talet är större eller lika med noll, 
 // skriv att det är positivt
 // Annars, skriv att det är negativt
 // din kod ...

 // om talet är jämt berätta detta,
 // annars säg att det är udda
 // Tips 11 % 2 = 1, 10 % 2 = 0, 8 % 2 = 0, 7 % 2 = 1

3. while- och for-slingor

A. Skriv en while-slinga som skriver ut.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

B.

Gör det även med en for-slinga.

C. Skriv en while-slinga som skriver ut.

4, 7, 10, 13

D.

Gör det även med en for-slinga.

E. Skriv en while-slinga som skriver ut.

30, 25, 20, 15

F.

Gör det även med en for-slinga.

4.

Deklarera en vektor (fält i läroboken) med plats för fyra favorittal. Lägg talen 7, 11, 17, 29 i vektorn. Skriv sedan ut innehållet i vektorn med hjälp av en slinga.  

5. Metoder

A.

Deklarera en metod som skriver ut ditt namn.

B.

Deklarera en metod som returnerar ditt namn.

C.

Anropa metoden i A-uppgiften.

Anropa metoden i B-uppgiften. Skriv ut det som metoden returnerar.

6. Metoden Addera.

A.

Skriv en metod Addera som tar två tal som parametrar och returnerar resultatet.

B.

Anropa metoden på giltigt vis. Och skriv ut resultatet ungefär som.

 10 + 15 = 25

7. Extra.

Skriv ut nedanstående med hjälp av nästlade slingor, det vill säga slingor i slingor.

A

 ****
 ****
 ****
 ****

B

 ****
 ***
 **
 *

C

 *
 **
 ***
 ****

D

Strunta i punkterna de är en synvilla.

 .. *
 . **
  ***
 ****

E

Strunta i punkterna de är en synvilla.

 ****
  ***
 . **
 .. *