4621 Egenskaper

Detta är en långsam introduktion till egenskaper (eng.) properties.

Sammanfattning i pdf

Med hjälp av en spargris ska vi se olika sätt att arbeta med objektvariablerna.

Ett objektdiagram av spargrisen visas nedan.

spargrisen: Spargris

 • ägare "Ada"
 • belopp 45

Lista med önskemål

 1. Spargrisen måste ha en ägare

Del 1 - publika objektvariabler

Klassdiagram som gäller för det här exemplet visas nedan.

Spargris

 • +ägare: String
 • +belopp: int
 1. +Spargris()

Kod för Spargris på GitHub

Kod för Test på GitHub

Problem

 new Spargris();

Ger en spargris utan ägare se objektdiagram nedan.

 : Spargris
 • ägare null
 • belopp 0

Lösningen är att lägga till en konstruktor där ägaren måste anges, se nästa avsnitt.

Del 2 - konstruktor

Spargris

 • +ägare: String
 • +belopp: int
 1. +Spargris(namn: String)

Kod för Spargris på GitHub

Kod för Test på GitHub

Nu är koden

 new Spargris();

ogiltig.

Istället skriver man:

 new Spargris("Ada");'

Det ger objektet:

 : Spargris
 • ägare "Ada"
 • belopp 0

Problem

Öskar:

 1. En spargris kan inte byta ägare

Nu kan man skriva (till exempel i klassen Test):

 Spargris grisen = new Spargris("Ada");
 grisen.ägare = "Beda";

Lösningen ligger i att göra ägare privat, samt lägga till en metod för att komma åt ägaren. Lösningen följer i nästa avsnitt.

 class Spargris
 {
   private string ägare; // private istället för public

   // kod utelämnad

   public string GetÄgare()
   {
     return ägare;
   }

   // kod utelämnad

 }

Fler problem

 Spargris grisen = new Spargris("Ada");
 // bökigt sätt att sätta in 10 kr
 grisen.belopp = gisen.belopp + 10;

Lösning

 class Spargris
 {
   // kod utelämnad
   private int belopp; // ändra till private från public

   // kod utelämnad

   // lägg till metod för insättning
   public void SättIn(int insättning)
   {
     // kontrollerar så att man ej kan sätta in negativa belopp
     // det skulle bli ett uttag
     if (insättning > 0)
     {
       belopp = belopp + insättning;
     }
   }
 }

 Spargris grisen = new Spargris("Ada");

 // nedanstående kod är ogiltig, kompilerar ej
 grisen.belopp = -100;

 // sätter in på följande vis
 grisen.SättIn(20);

Komplett kod finns i avsnittet nedan.

Del 3 - privata objektvariabler och metoder

Spargris

 • -ägare: String
 • -belopp: int
 1. +Spargris(namn: String)
 2. +GetÄgare(): string
 3. +GetBelopp(): int
 4. +SättIn(insättning: int): void

Kod för Spargris på GitHub

Kod för Test på GitHub

Del 4 - egenskaper (eng.) properties

Spargris

 • -ägare: String
 • -belopp: int
 1. +Spargris(namn: String)
 2. +Ägare: string
 3. +Belopp: int
 4. +SättIn(insättning: int): void

Kommentar till klassdiagrammet ovan. Tror inte att properties finns med i UML-standarden, men tänker att det bör skrivas som ovan.

I stället för att ge åtkomst till objektvariabler med getter-metoder kan man använda egenskaper (eng.) properties.

Nu gör man på följande vis för att läsa ägare.

 Spargris grisen = new Spargris("Ada");
 grisen.GetÄgare();

Ett alternativ är att ta bort metoden GetÄgare och ersätta den med följande kod:

 public string Ägare
 {
   get 
   {
     return ägare;
   }
   // private gör att man inte kan sätta värdet på ägare i klassen test
   private set
   {
     ägare = value;
   }
 }

Istället för att komma åt ägare med

 grisen.GetÄgare();

så skriver man:

 grisen.Ägare;

Fördelen jämfört med att ha objektvariabeln ägare publik är att man till exempel som nu kan bestämma att man bara kan läsa ägares värde.

 grisen.Ägare = "Beda";

är ogiltig kod eftersom det står private set.

Kod för Spargris på GitHub

Kod för Test på GitHub

Sammanfattning

 // kod i Test som finns före övrig kod nedan
 // gäller alla exempel
 Spargris grisen = new Spargris("Ada");

publika objektvariabler

 class Spargris
 {
   public string ägare;
   // kod utelämnad
 }

 // kod i Test

 // läsa 
 grisen.ägare;
 Console.WriteLine(grisen.ägare);

 // skriva
 grisen.ägare = "Beda";

get-metoder och privata objektvariabler

 class Spargris
 {
   private string ägare;
   // kod utelämnad

   public string GetÄgare()
   {
     return ägare;
   }
 }

 // kod i Test

 // läsa 
 grisen.GetÄgare();
 Console.WriteLine(grisen.GetÄgare());

 // skriva
 // kan inte byta ägare
 // men kan om vi lägger till följande metod i Grisen
 public void SetÄgare(string nyÄgare)
 {
   ägare = nyÄgare;
 }
 // då kan man byta ägare på följande vis
 grisen.SetÄgare("Beda");

Egenskaper (eng.) properties

 class Spargris
 {
   private string ägare;
   // kod utelämnad

   public string Ägare
   {
     get
     {
       return ägare;
     }
     private set
     {
       ägare = value;
     }
   }
 }

 // kod i Test

 // läsa 
 grisen.Ägare;
 Console.WriteLine(grisen.Ägare);

 // skriva
 // kan inte byta ägare
 // men kan om vi ändrar till public set
 // då kan man byta ägare på följande vis
 grisen.Ägare = "Beda";