0601 metoder 0.1

Gör först utan hjälpmedel. Titta sedan på gammal kod. Fyll i kod i metoden act nedan.

 public void act()
 {
   // 1. Anropa öka på giltigt vis

   // 2. Anropa ökaMed på giltigt vis

   // 3. Anropa hurMycketÄrKlockan på giltigt vis

 }
 public void öka() { //kod utelämnad }
 public void ökaMed(int tal) { //kod utelämnad }
 public String hurMycketÄrKlockan () { //kod utelämnad }

Koden nedan är given. Fyll i efterfrågad kod.

 public void act()
 {
   ropaHej();
   ropa("Java är bäst");
   sättX(30);
   ärGul();
   hämtaNamn(); 
 }
 // 4.
 //Skriv giltiga metodhuvuden nedan som fungerar med anropen i act 
 //ovan.
 //metodhuvud för ropaHej()

 // 5.
 //metodhuvud för ropa("Java är bäst")

 // 6.
 //metodhuvud för sättX(30)

 // 7.
 //metodhuvud för ärGul()

 // 8.
 //metodhuvud för hämtaNamn()

 // 9. Vilka metoder tar minst en parameter?

 // 10. Vilka metoder tar en parameter som är en text?

 // 11. Vilka metoder returnerar ett svar? Hur ser man det?