4023 dice array

Uppgift 3 - Dice Array

Kopiera projekt

Avluta Visual Studio. Kopiera projektmappen och döp kopian till DiceArray. Öppna kopian i Visual Studio.

Lärandemål

 • Kunna använda vektor (eng. array), det vill säga definiera, skapa samt läsa- och skriva ett värde.
 • Kunna använda for-slingor för att stega igenom vektorer.

Teori

Teori om vektorer följer.

 följande skapar en vektor som innehåller talen 11, 3, och 34
 int [] tal;
 tal = new int[3];
 tal[0] = 11;
 tal[1] = 3;
 tal[2] = 34;

 Skriv ut talen
 for (int index = 0; index < tal.Length; index = index + 1)
 {
   Console.WriteLine(tal[index]);
 }

Uppgift 3A

Nu är det dags för dig att skriva kod. Byt ut variablerna dot0, dot1, ..., dot6, mot en vektor dots.

I koden behöver du byta dot0 mot dots[0] och på samma sätt för dot1, ...

Använd for-slingor där det är möjligt.